Naša vizija:

Smanjiti LOHN proizvodnju i povećati procenat sopstvene proizvodnje

Distribucija vlastitih proizvoda na strano tržište.

Pratiti evropske i svjetske trendove u proizvodnji konfekcije

Izrada kvalitetnih proizvoda

Upošljavanje kvalitenog kadra

 

de istin na sopstvenom tržištu.