D.D. "Olimp" Gračanica do sad ima više od 500 uposlenih radnika.