D.D. "Olimp" Gračanica - Tvornica za proizvodnju muške i ženske modne konfekcije.