Fax:
++387 0 35 704-902
 

 

Generalni direktor:
++387 0 35 704-901
++387 0 61 134-430

Tehnički sekretar:
++387 0 35 704-886

Finansijski direktor:
++387 0 35 704-887
++387 0 61 721-337

Direktor prodaje i marketinga:
++387 0 35 704-902
++387 0 61 733-129

Rukovodilac nabavke i prodaje:
++387 0 35 704-889
++387 0 61 152-663

E-mail:
olimp@bih.net.ba